St.Jozefbasisschool

Nieuws

Uitnodiging MR

Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Er wordt beleid gemaakt door o.a. het ministerie, de inspectie en onze eigen stichting de WSKO. Gelukkig is er ook ruimte voor de eigen invulling door de school.  Invulling vanuit het team, maar ook vanuit de ouders via de MR.

Wilt u meepraten en -beslissen over het beleid?
Wilt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op school?
Meer inzicht krijgen in het reilen en zeilen van de school en waar uw kind(eren) en de leerkrachten mee bezig zijn?
Er voor zorgen dat de school van uw kind(eren) er nog wat beter voor komt te staan?

Spreekt dit u aan? Dan nodigen wij u van harte uit om op maandag 26 oktober om 19.30 uur een deel van de MR vergadering bij te wonen. U kunt mailen naar info@jozefbasisschool.nl .