St.Jozefbasisschool

Cultuureducatie

U kunt ook het jaarrooster cultuureducatie bekijken op onze website: klik hier.

De groepen 1/2 zijn deze week naar het Haags Historisch Museum geweest voor de museumles “De schatkist van Tim”. In deze les maakten de kinderen kennis met Tim: hij woont in het museum en heeft een eigen verzameling, die hij bewaart in zijn schatkist. In het museum zijn drie schatkisten verspreid. Samen met de museumdocent gingen de kinderen op zoek naar de schatkisten van Tim en ontdekten ze spelenderwijs wat je allemaal kunt sparen en hoe je voorwerpen bij elkaar brengt. De zintuigen horen, voelen en kijken kwamen allemaal samen in deze les.

De groepen 1/2 gaan de komende weken als boswachter op pad bij Intratuin in ’s Gravenzande. Er is een ontdekpad uitgezet speciaal voor kleutergroepen. Aan de hand van korte verhaaltjes en opdrachten, die allemaal in het teken staan van het thema ‘boswachter’, leren de kleuters de natuur goed kennen en benoemen. De opdrachten nodigen uit tot het gebruiken van alle zintuigen. Het gaat daarbij niet alleen om het afzonderlijk zien, ruiken, horen en voelen, maar met name om de totale natuurbeleving. De leerlingen zullen de natuur van top tot teen beleven!

De groepen 3 zijn naar Museum De Schilpen in Maasland geweest. Het ligt aan een pittoresk schelpenpleintje en je stapt hier, onder het geklingel van de winkelbel, letterlijk terug in de tijd. Het museum wil de geschiedenis van een kruideniersfamilie, het leven in de 19e en 20e eeuw en van een in het verleden bloeiende onderneming zichtbaar en tastbaar houden. Het bestaat uit een winkel met woonhuis en aangrenzend pakhuis en renteniershuisje.

De groepen 4 hebben bezoek gehad van een musicus van het Residentie Orkest. Deze musicus introduceerde een prachtig instrument, een saxofoon. De kinderen konden daarna veel vragen stellen. De musicus vertelde ook over het orkest en andere instrumenten die erin voorkomen, de dirigent, het notenschrift. Verder werd er nog gezongen en ritmes geklapt. Het was een hele leuke les.

De groepen 4 zijn in april naar Museum De Timmerwerf in De Lier geweest. Het is een timmermuseum. Veel oude timmer- en molenaarsgereedschappen zijn perfect bewaard gebleven. Opmerkelijk zijn een eeuwenoude draaibank en mallen voor schoepen in molens, waaruit blijkt dat vanuit de Timmerwerf ook molens werden onderhouden, minstens acht stuks. De bijbehorende woning met woonkamer, keuken en bijkeuken is in de stijl van 1900 ingericht. De kinderen kregen een rondleiding/speurtocht en mochten ook een eigen kistje timmeren.

De groepen 5 kregen afgelopen maart een les genaamd Muzikaal Verhaal: samen een spannend verhaal verzinnen met muziek erbij onder leiding van een musicus van het Residentie Orkest.
Van tevoren was ons gevraagd of de school mee wilde werken aan een promotiefilmpje van het Orkest. Dit hebben wij gedaan, uiteraard met toestemming van de ouders van groep 5B. Het YouTube filmpje is erg leuk geworden. U kunt het hier bekijken: klik hier.

De groepen 5 zijn naar het Hindoecentrum Sewa Dhaam in Den Haag geweest om meer te weten te komen over de Hindoe-cultuur en -godsdienst. Het was een bijzondere ervaring om hier kennis mee te maken.

De groepen 5 gaan volgende week naar het themapark de Westlandse Druif. Hier kunnen kinderen komen leren over de druif. Deze vrucht heeft de basis gelegd voor wat nu het grootste en belangrijkste centrum van de tuinbouw onder glas ter wereld is: het Westland. De kinderen kijken een korte film, krijgen een rondleiding, doen een speurtocht en mogen het krenten van de druiven oefenen.

De groepen 6
Naast één van de armen van de Maeslantkering, de grootste beweegbare stormvloedkering ter wereld, ligt educatiecentrum het Keringhuis. De kinderen van groep 6 zijn in april naar het Keringhuis geweest.
Op het “watervertelplein” liet de rondleider aan de hand van animaties de verschillende scenario’s met betrekking tot watermanagement in Nederland zien. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
• Oorzaak en gevolgen van de watersnoodramp van 1953
• De Deltawerken met speciale aandacht voor het sluitstuk: De Maeslantkering
• Klimaatverandering en de gevolgen voor Nederland
• Hoe anticipeert Nederland op deze gevolgen?
Ook hebben de kinderen een wandeling gemaakt op het terrein vlakbij de Maeslantkering. De ochtend werd afgesloten met het maken van een bouwwerk van spaghetti en spekjes.

Groep 7B is in maart naar de Wollebrand geweest om wilgen te knotten. Het gesnoeide hout werd toegevoegd aan de houtwallen in het gebied. Deze houtwallen herbergen een grote verscheidenheid aan planten en diersoorten. De helling biedt variatie in nat/droog en warm/koud. De zonkant is dan vooral interessant voor insecten, amfibieën en reptielen, de schaduwkant voor varens en mossen. Groep 7A was in november al geweest.

De groepen 8 gaan deze en volgende week “Bakkie fietsen”. Dit initiatief laat kinderen kennis maken met de tuinbouw in het Westland. Op een Sparta pick-up kinderfiets met een Bakkie voorop, fietsen de kinderen onder begeleiding langs diverse tuinbouwbedrijven. Zo leren de kinderen op een speelse manier over hoe een product groeit, wat voor techniek en welke innovaties erbij komen kijken en hoe de Westlandse tuinbouw in elkaar zit. Het idee erachter is om kinderen te laten inzien dat je met allerlei mogelijke opleidingen aan de slag kunt in de Westlandse tuinbouw. Oftewel de kinderen maken kennis met de tuinbouwsector in de breedste zin van het woord. Door te fietsen op een Bakkie Fiets maken de kinderen ook nog eens op een leuke en speelse manier kennis met de gezonde lekkernijen die het Westland te bieden heeft. Ze leren waar een product vandaan komt en krijgen deze producten na afloop mee, zodat kinderen warm lopen voor gezonde snacks i.p.v. snoep.

De groepen 8 krijgen sinds enkele weken musicallessen van Judith Blankert. Zij helpt de kinderen en de leerkrachten bij het voorbereiden van de afscheidsmusical. Zij laat de kinderen kennis maken met de grondbeginselen van toneel. Hiernaast worden kinderen ook uitgedaagd op het gebied van samen werken, jezelf presenteren, lichaamsbewustzijn, durven spelen en fantasie.