St.Jozefbasisschool

Rots en Water lessen op de Jozefschool

Wat is Rots en Water training?
Rots en Water training is een sociale competentie training. Het doel van de training is om via diverse spelvormen de communicatieve- en sociale vaardigheden te vergroten, waardoor kinderen leren beter om te gaan met sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meelopen en dergelijke situaties.
Voor ieder kind en per leerjaar zullen er andere leermomenten/oefeningen in de training voorkomen, maar in de basis leren we de kinderen vooral dat je altijd zelf kiest hoe je op een situatie reageert.
Sommige kinderen zullen tijdens de training leren dat ze soms iets meer als een ‘Rots’ mogen zijn. Zij mogen leren om stevig in hun schoenen te staan. Dat ze hun eigen mening mogen hebben en zich niet altijd aan hoeven te passen.
Andere kinderen zullen tijdens de training leren dat ze soms iets meer als ‘Water’ mogen zijn. Zij mogen leren dat het soms handig is om niet direct confrontatie op te zoeken, maar het ook goed kan zijn om te overleggen. In sommige situaties is het handig om te luisteren en je ook weleens aan te passen.
De onderwerpen die in een Rots en Watertraining aan bod komen zijn onder andere:
• stevig staan, centreren, gronden en ademhaling,
• het leren lezen van lichaamstaal,
• het herkennen en aangeven van eigen grenzen en die van anderen,
• kiezen voor jezelf en je (desnoods) soms afsluiten van groepsdruk (de Rotskwaliteit),
• je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit),
• zelfvertrouwen,
• zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag en het effect daarvan op anderen),
• zelfbeheersing.

Ik (juf Aranka) heb bij het Rots en Water Instituut diverse trainingen gevolgd en heb dan ook een certificaat om deze trainingen te mogen geven. Mochten jullie hier nog meer vragen over hebben dan hoor ik het graag.