St.Jozefbasisschool

Cultuureducatie

Cultuureducatie januari en februari

De groepen 1 t/m 4
De afgelopen weken zijn de groepen 1,2 en 4 tijdens een aantal lessen enthousiast bezig geweest om te werken aan expressie in de vorm van dans. De leerlingen gingen dansen vanuit hun eigen gevoel en beleving. Zo leren ze zichzelf lichamelijk te uiten. De dansdocent helpt de leerlingen dit expressief vermogen te ontwikkelen.
De groepen 3 krijgen deze lessen nog in maart.

De groepen 5
De groepen 5 hebben in januari een bezoek gebracht aan de bibliotheek. Ze begonnen met een leuke quiz en mochten daarna een leesboek uitkiezen om in de klas te lezen.

De groepen 5
Cariny Fransen van het Westlands Schaatsmuseum is langs geweest op school voor een gastles. Zij wist de kinderen met haar enthousiasme te binden met haar verhalen over schaatsen op natuurijs. Ter ondersteuning van haar verhaal nam ze oude en supermoderne schaatsen mee in de klas, maar ook andere schaatsattributen en prenten. Het museum heeft een grote collectie schaatsen en veel andere winterattributen zoals skies, schaatskleding, sleden en ook boeken, tijdschriften en krantenverslagen van grote schaatsevenementen.
De kinderen toonden veel interesse en stelden goede vragen.

De groepen 6
De groepen 6 gingen op bezoek bij het Residentie Orkest. De kinderen mochten eerst een orkestrepetitie bijwonen. Hier konden zij zien en horen hoe het er in zo’n groot orkest allemaal aan toe gaat. Tijdens het tweede gedeelte mochten ze zelf spelen op strijk- en blaasinstrumenten. Ze leerden ook over het ontstaan van de instrumenten, de klank en de functie in het orkest.

De groepen 7
In januari kwam er iemand van Don Opleidingen. Met behulp van een filmpje, quiz en spel werd aan de kinderen duidelijk gemaakt wat de dode hoek bij voertuigen is.
Er was ook een echte vrachtwagen buiten. Uitgelegd werd waar de dode hoek zit. Iedereen mocht om de beurt in de vrachtwagen zitten. Andere kinderen gingen om de vrachtwagen heen staan. Zo leerden ze dat het toch heel gevaarlijk kan zijn ondanks alle spiegels en soms ook camera’s die op voertuigen zitten. De kinderen hebben geleerd waar je moet gaan staan als je een voertuig tegen komt met een dode hoek. Het was een erg leerzame middag!

De groepen 7
hebben een combinatiebezoek gebracht aan Het Westlands Museum en Tomato World over het thema “Waar komt toch die groente vandaan?”. In het museum hebben de kinderen van alles geleerd over de Westlandse tuinbouw van het verleden tot het heden. Daarna gingen ze naar Tomato World. Daar volgde er een kijkje in de demonstratiekas met meer dan 60 verschillende tomatenrassen. Natuurlijk mochten er ook verschillende soorten tomaatjes geproefd worden.

De groepen 8
De kinderen in de groepen 8 kregen vier keer een EHBO-les. Zij hebben geleerd hoe je eerste hulp kunt verlenen in verschillende situaties. Ook hebben zij praktische oefeningen gedaan.

Cultuureducatie 2016-2017

https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/2017-02-Residentieorkest-groep-6-860-860.jpg
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/2017-02-Residentieorkest-groep-6b-860-860.jpg
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/2017-10-dansexpressie-groep-12-860-860.jpg
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/2017-02-EHBO-groep-8-860-860.jpg
Bekijk het gehele fotoalbum