St.Jozefbasisschool

Enquête (toekomstige) ouders schooltijden en continurooster

Wij hebben in week 46 een enquête verstuurd naar (toekomstige) ouders om hun mening te peilen over het model continurooster dat gekozen kan worden.

Afgelopen schooljaar is er een peiling gehouden onder ouders ten aanzien van een continurooster en de begintijden. Hieruit bleek dat een grote meerderheid van de ouders een continurooster wenst op school. Ook de potentieel nieuwe, geïnteresseerde ouders mochten hun mening geven.

De Jozefschool wil graag ingaan op de wensen van ouders van nu en de toekomst en meegaan met de tijd en de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze factoren hebben ertoe geleid dat er, samen met de MR, het team en nu ook met u als ouder, een traject is gestart om deze nieuwe schooltijden en een vorm van een continurooster te kiezen en te implementeren.

De oudergeleding van de MR neemt op basis van een meerderheid van stemmen een besluit ten aanzien van de schooltijden waarmee we komend schooljaar 2018-2019 van start zullen gaan.