St.Jozefbasisschool

Hoofdluisbeleid

met ingang van 21 maart 2019

Tot een paar jaar geleden hadden wij hier op school na iedere vakantie standaard luizencontroles in iedere klas. Na jarenlang lijsten bijgehouden te hebben waar en op welke manier de hoofdluis ontdekt werd, kwamen we erachter dat de hoofdluis in bijna alle gevallen niet tijdens de controles op school werd ontdekt, maar thuis door de ouders.

Het is logistiek nogal een onderneming om na iedere vakantie ongeveer 440 leerlingen te controleren en als dan blijkt dat de effectiviteit hiervan niet groot is, dan is het zonde van de tijd die hierin gestoken wordt door alle betrokkenen.

In augustus 2016 hebben wij besloten de controles alleen nog te laten plaatsvinden op het moment dat er in een groep hoofdluis gemeld wordt.
Dit hebben wij nu 2,5 jaar gedaan en nu blijkt dat het aantal hoofdluismelding niet af- of toeneemt. Dit blijft over de jaren heen ongeveer hetzelfde. Je ziet op die momenten dat er hoofdluis is ook dat het tegelijkertijd speelt bij sportverenigingen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven etc.

Ook treffen we tijdens de hoofdluiscontroles nog steeds zelden hoofdluis aan bij de rest van de klas. Met andere woorden het breidt zich zelden uit na een hoofdluismelding. Wij komen daarom tot de conclusie dat het effect van de controles nagenoeg nihil is. Wij hebben daarom besloten om de hoofdluiscontroles in de huidige vorm af te schaffen.

Nieuw hoofdluisbeleid 

  1. ouders moeten het blijven melden op school wanneer hun kind hoofdluis heeft, zodat wij en vaak ook zijzelf (via de groepsapp) de andere ouders van de groep kunnen waarschuwen dat er hoofdluis is, zodat zij hun kind goed kunnen controleren op dat moment, zodat de hoofdluis zich niet verder verspreidt.

  2. wij blijven ouders er op gezette tijden via de nieuwsbrief aan herinneren dat zij op vaste tijdstippen (bijv. de 1e van de maand) hun eigen kinderen controleren op hoofdluis.

  3. als wij op enig moment constateren dat er in een bepaalde groep vaak en/of bij dezelfde leerling hoofdluis voorkomt, dan zullen wij hiermee aan de slag gaan door middel van een luizencontrole in de groep en/of benadering van de GGD.

  4. Vertellen: heeft uw kind hoofdluis, laat het anderen dan weten, want hoofdluis kan zich verspreiden! De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Vertel ouders van vriend(inn)en van uw kind dat uw kind hoofdluis heeft. U kunt beter de boodschap geven dat ze moeten controleren, zodat zij er op tijd bij zijn.   

  5. Luis in je haar? Kammen maar!
    Als je hoofdluis hebt, is het belangrijk om dit grondig aan te pakken. Zorg dat iedereen in je omgeving (ook thuis) gecontroleerd wordt. Hoofdluis kun je behandelen door twee weken lang elke dag de haren te kammen met een fijntandige kam. Dat gaat het beste in combinatie met crèmespoeling. De eitjes kun je met je nagels van de haren verwijderen. Mocht je een antihoofdluismiddel gebruiken, dan moet je nog steeds twee weken lang elke dag je haren kammen met een fijntandige kam.