bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
St. Jozefbasisschool
Nieuwsbrief 1 februari 2019
carnaval.jpg

Carnaval

Dit jaar vieren we carnaval op donderdagmiddag 21 februari, zoals u ook kunt zien op de schoolkalender.

De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 mogen de hele dag verkleed naar school komen. Zij kunnen er ook voor kiezen om zich na de middagpauze op school te verkleden. 

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 verkleden zich na de middagpauze op school als ze dit willen. 

`s Morgens draaien we een normaal programma. 

`s Middags na de lunch vieren we carnaval met de hele school. 

De Oudervereniging zal ervoor zorgen dat er 's middags limonade en iets lekkers is.

Om het voor iedereen gezellig en veilig te houden, willen wij u vragen erop te letten dat er geen losse attributen zoals bijv. speelgoedwapens/-zwaarden, confetti, spuitbusserpentines, spuitbussen en harde toeters meegenomen worden naar school. Gewone papieren serpentines vinden wij wel gezellig.

Leerlijnen.jpg

Cito toetsen bij groep 2 en het gebruik van de ParnasSys leerlijnen 

In het verleden hebben wij bij de leerlingen van groep 2 in januari/februari altijd de CITO toetsen taal en rekenen voor kleuters afgenomen. Dit om te kijken hoe de vorderingen op het gebied van taal en rekenen waren en of de SLO doelen door de leerlingen beheerst werden voordat zij naar groep 3 gingen.

Sinds vorig schooljaar zijn wij gestart met het bijhouden en volgen van de vorderingen van de leerlingen van groep 1/2 in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. In dit leerlingvolgsysteem wordt door de leerkrachten halfjaarlijks een groepsplan gemaakt per leerling op het gebied van rekenen en taal. Bij het maken van het plan wordt gebruik gemaakt van SLO doelen die passend zijn bij de kalenderleeftijd van het kind. De behaalde doelen kunnen wij in de plannen afvinken, zodat er een reëel beeld ontstaat van de ontwikkeling per leerling.

De CITO toetsen daarentegen zijn momentopnames en gaven niet altijd een beeld passend bij de ontwikkeling die de leerlingen op school liet zien. Daarom hebben wij besloten om de CITO toetsen niet meer structureel bij alle leerlingen in groep 2  in te zetten.

In de ParnasSys leerlijnen zien wij de ontwikkeling van elke kleuter afzonderlijk. Ook zijn wij hierdoor in staat om voorsprong of achterstand eerder op te sporen en ons onderwijs voor de desbetreffende leerling daarop aan te passen.

ouderbijeenkomst2.jpg

Nieuwe datum ouderbijeenkomst

De ouderbijeenkomst die op de schoolkalender staat voor woensdag 13 februari moeten wij helaas wegens omstandigheden verschuiven. De ouderbijeenkomst wordt verplaatst naar woensdag 6 maart.

Wij nodigen u uit om op woensdag 6 maart binnen te lopen om 8.30 uur in de teamkamer om mee te denken en praten over zaken die spelen op school.

U bent van harte welkom. De koffie en thee staan klaar.

talent.png

Hulp gezocht bij de workshops tijdens talentmiddagen

Dit schooljaar zijn we gestart met de talentmiddagen voor de groepen 3-4, 5-6 en 7-8. Tijdens de talentmiddag willen we de ontwikkeling van talenten en interesses bij de leerlingen verrijken met een groepsdoorbrekend en vakoverstijgend aanbod in o.a. wereldoriëntatie en culturele en creatieve vorming.

De talentmiddagen vinden dit schooljaar plaats op vrijdagmiddag tussen 13.00 en 14.15 uur. Wij hebben gehoord dat er ouders zijn die op andere middagen gelegenheid hebben om een bijdrage te leveren aan de talentmiddagen. Het schuiven van de talentmiddagen is voor dit schooljaar niet meer mogelijk. Volgend schooljaar willen wij deze middagen meer spreiden over de week.

De lengte van de talentmiddag verschilt per bouw. De activiteiten duren in de groepen 3-4 ongeveer drie kwartier en bij de groepen 5-6 en 7-8 een uur tot vijf kwartier. Dit is afhankelijk van de activiteit.

Om een zo breed mogelijk aanbod te kunnen creëren voor de leerlingen zijn wij erg benieuwd naar welke interesse(s)/talent(en) bij u passen en waarmee u de leerlingen wilt laten kennismaken.

Een aantal ouders heeft al eerder op de EHBO brief hun talenten/interesses aangegeven. Graag ontvangen we deze informatie nogmaals via het nieuwe formulier. We horen ook dat er grootouder(s), oppasouder(s) en verzorger(s) zijn die interesse hebben om hun talent en/of passie te delen met een groepje leerlingen. Deze informatie kunt u ook op het formulier kwijt. Ook zijn we op zoek naar mensen die alleen bij een workshop willen helpen.

Om uw input goed in kaart te kunnen brengen, hebben wij een nieuw formulier ontwikkeld. Door op de link te klikken, kunt u het formulier invullen: https://drive.google.com/open?id=1jKkYKKwFt7NNT44NXCHlE4LGsuSYZog89GYGnoLiTf0

Graag ontvangen wij uw reactie terug voor vrijdag 8 februari.

Groetjes,
Marian van Heijningen, Norad en Dorien (werkgroep talentmiddag)

naschoolse kunstcursussen.jpg

Naschoolse kunstcursussen

Inmiddels is de tweede ronde van de naschoolse kunstcursussen in volle gang. De reacties zijn wederom zeer positief! De meeste cursussen zitten inmiddels helemaal vol.

Voor de cursussen "Carpoeira" en "Samba en Maculele" zijn er nog wel een aantal plekken beschikbaar. Het zijn 6 lessen. Beide cursussen zijn voor leerlingen van groep 4 tot en met groep 8 en starten op dinsdag 12 maart. De tijden zijn: 14.50-15.50 uur en 16.00-17.00 uur.

Ben je benieuwd naar de lessen? Kijk dan via deze link naar een voorbeeld van carpoeira: klik hier.
Wil je meedoen met een van deze te gekke cursussen? Meld je dan snel aan per e-mail! (k.girolami@jozefschool.wsko.nl).

broertjes zusjes.png

Inschrijven broertjes/zusjes

Op dinsdag 12 februari hebben wij op school een open dag voor nieuwe leerlingen (tijden 9.30-11.00 uur, 13.30-16.00 uur, 19.30-20.30 uur). Ouders kunnen hun kinderen dan ook gelijk aanmelden.

Voor ons is het belangrijk om alvast te weten voor welke kinderen we een plekje moeten reserveren. In ieder geval voor de broertjes/zusjes van uw kind(eren) die al bij ons op school ziten én die vóór 1 oktober 2020 vier jaar worden. Maar ook voor de kinderen die na deze datum 4 jaar worden, ontvangen wij graag het aanmeldformulier alvast.

U kunt het formulier ophalen bij de administratie of downloaden op onze website: klik hier.

 

Naaldwijks Schoolschaak Kampioenschap

Dit jaar wordt voor de 42e keer het Naaldwijks Schoolschaak Kampioenschap (NSK) gehouden op vrijdag 1 maart a.s. (tijdens de voorjaarsvakantie) in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47 te Naaldwijk. Hier speelt de organiserende vereniging Schaakmat Westland.

Het toernooi is dit jaar alleen voor jeugd t/m 12 jaar en begint om 10.30 uur. Om 16.00 uur worden de prijzen uitgereikt door sponsor ADNU Accountants & Adviseurs. Het is vooral een persoonlijk kampioenschap. Daarnaast bepalen de beste vier deelnemers van elke basisschool welke school de wisselbeker gaat winnen. Vorig jaar won De Regenboog uit Naaldwijk.

Iedereen die op 1 maart a.s. nog geen 13 jaar is en in het Westland, Midden-Delfland of Hoek van Holland woont of op school zit, is van harte uitgenodigd voor dit schaakfestijn. Het maakt niet uit of je goed kunt schaken of net de loop van de stukken hebt geleerd, want na de voorronde (in de ochtend) wordt iedereen (in de middag) ingedeeld in een groep met tegenstanders van gelijke sterkte. In elke groep zijn prijzen te winnen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 5 p.p. Dankzij sponsor ADNU Accountants & Adviseurs krijgt iedere deelnemer, naast een leuke en sportieve dag, een gratis consumptie en een aandenken.

Graag het inschrijfformulier via de scholen uiterlijk woensdag 13 februari a.s. per e-mail (aedekker55@gmail.com) indienen. Bezorgen kan ook: Ard Dekker, Van Koppenweg 19, 2672 EG te Naaldwijk. Rechtstreekse opgave is eveneens mogelijk, liefst per e-mail.

Zie ook www.schaakmatwestland.nl (onder jeugd) voor een verslag en foto’s van vorige jaren. Telefonisch (0174-648894) is meer informatie verkrijgbaar.

De school en de deelnemers (mits het e-mailadres is ingevuld) ontvangen voor de voorjaarsvakantie nog een persoonlijke bevestiging!

Namens de Schoolschaakcommissie van Schaakmat Westland, Ard Dekker

  Klik hier voor het deelnameformulier.

flyer Muziek Meesters.jpg

 
26-01-2019 Letterspeurtocht groep 3
 
St. Jozefbasisschool

Groentelaan 29
2292 AD Wateringen
0174 - 293 348
info@jozefschool.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jozef.wsko.nl
Online versie | Afmelden