bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
St. Jozefbasisschool
Nieuwsbrief correctie/aanvulling 10 januari 2019
Papiercontainer.png

Gewijzigde papiercontainer datum: 17 en 18 januari

De container oud papier zal op donderdag 17 en vrijdag 18 januari weer achter de school staan in tegenstelling tot wat op de kalender staat. Deze week zal er dus geen container zijn!

Dit zal tevens de laatste keer zijn dat er een papiercontainer bij de school komt te staan. Door het door de gemeente Westland nieuw ingevoerde systeem van papierophalen in de wijken een paar jaar geleden, is het aantal kilo's papier wat wij inzamelen drastisch naar beneden gegaan. De opbrengst, die juist ten behoeve van de kinderen werd gebruikt, is de laatste jaren hierdoor steeds lager geworden. Wij hebben moeten constateren dat het niet meer rendabel is en wij zijn daarom genoodzaakt te stoppen met de papiercontainer.

Wij willen alle mensen, die altijd hard mee gespaard hebben voor de kinderen van onze school, hartelijk bedanken voor hun moeite.

Op dit moment staan er natuurlijk nog meterstanden van de kinderen open die aan het sparen zijn. De Oudervereniging zal binnenkort bespreken hoe dit afgehandeld zal worden. Wij houden u op de hoogte. 

MR-logo.jpg

Vacant: 1 plek in de Medezeggenschapsraad

Per: januari 2019

Duur: 3 jaar, ongeveer 6 vergaderingen per jaar

Wat doet de MR?
De Wet Medezeggenschapsraad Scholen (WMS) regelt de medeverantwoordelijkheid van de MR voor het beleid en bestuur van de school.
In de MR krijgen ouders de kans hier mede vorm aan te geven.
De MR overlegt, adviseert of beslist mee met het bestuur en de directie over alle zaken die de school betreffen zoals bijvoorbeeld het schoolplan en het personeelsbeleid. 

Het afgelopen jaar heeft de MR verschillende onderwerpen behandeld zoals o.a. het continurooster en de samenwerking met kinderopvang ZON! (BSO BijZON!der).

De medezeggenschapsraad telt 8 leden: 4 vertegenwoordigers van het team en 4 vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden respectievelijk gekozen door het team en de ouders en hebben zitting voor drie jaar. De directie is bij de vergaderingen aanwezig als toehoorder en geeft, waar nodig, informatie. De MR komt ongeveer één maal per zes weken bij elkaar om te vergaderen.

Na overleg is het mogelijk vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen van de MR zijn over het algemeen openbaar, de notulen kunt u lezen op de website van de school.

Heeft u affiniteit met onderwijs, schoolbeleid, financiën of personele zaken en wilt u meepraten en -denken met ouders, leerkrachten en directie over ontwikkelingen binnen de school en het bestuur, meldt u zich dan aan vóór 21 januari a.s. via mr@jozefschool.wsko.nl t.a.v. Natascha Gronsveld.

Graag ontvangen wij dan een door u gemaakt stukje, waarin u zichzelf voorstelt en beschrijft wat uw motivatie is om zitting te nemen in de MR.
Bij meerdere aanmeldingen zullen wij een verkiezing uitschrijven waarbij uw ingezonden stukje als promotie gebruikt zal worden.

Voor meer informatie over de oudergeleding in de MR:
Jeremy Falandt (vader van Ralph Falandt groep 4a) falandt@icloud.com.

 
26-12-2018 Norad Bos Winnaar Loftrompet
 
St. Jozefbasisschool

Groentelaan 29
2292 AD Wateringen
0174 - 293 348
info@jozefschool.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jozef.wsko.nl
Online versie | Afmelden