bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
St. Jozefbasisschool
Nieuwsbrief 4 september 2019
weernaarschool.jpg

Een nieuw schooljaar

Wij hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad. Wij zijn maandag weer vol enthousiasme gestart en wensen al onze leerlingen een gezellig en leerzaam schooljaar toe.

Wij hebben de eerste week veel informatie om met u te delen. Daarom zult u vandaag en morgen een nieuwsbrief ontvangen.

Morgen zullen wij uitleg geven over de Basisschoolapp en hoe u deze kunt installeren. Tevens zullen wij op zoek gaan naar contactouders.
Ook ontvangt u binnenkort een uitnodiging om het rooster voor de startgesprekken in te vullen. De ouders met drie kinderen of meer zullen donderdag 5 september in de loop van de ochtend een mail ontvangen met een link naar het rooster waarop zij zelf de tijden kunnen inroosteren. De rest van de ouders krijgt vrijdagochtend 6 september deze mail.

 

Schooltijden

schooltijden.jpg

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vermelden wij nog even de schooltijden. Let op de nieuwe eindtijd op woensdag.

De schooltijden zijn: 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30-14.30 uur
woensdag: 8.30-12.30 uur.

Om 8.20 uur gaan de deuren van de school open. Kinderen mogen dan naar binnen komen. De lessen beginnen om 8.30 uur

ouder-kind gesprekken.jpg

Startgesprekken / Workshopavond / Ouderbijeenkomsten

Wij werken graag samen met ouders en hun kinderen aan de ontwikkeling van de leerlingen en ons onderwijs. Bij het volgen en bespreken van de ontwikkeling van kinderen betrekken wij graag zowel de ouders als de kinderen zelf. Afgelopen schooljaar zijn wij gestart met het voeren van ouderkindgesprekken in oktober en maart, waarvan het eerste gesprek vooral gericht was op de sociaal-emotionele ontwikkeling en tijdens het tweede gesprek met name de gehele ontwikkeling aan bod kwam. De ervaringen waren over het algemeen heel positief, bij zowel de leerkrachten als bij de leerlingen en hun ouders. Er blijkt echter wel behoefte te zijn aan meerdere gesprekken over de gehele ontwikkeling van de kinderen. Ook blijkt een aantal ouders de wens te hebben om geïnformeerd te worden over de onderwijsontwikkelingen op onze school.

Op basis van deze feedback en onze evaluaties, willen wij komend schooljaar een andere invulling geven aan de gesprekken en informatiebijeenkomsten. Op 16, 18 of 19 september nodigen wij alle ouders en kinderen graag uit voor een startgesprek. U ontvangt hierover deze week een mail met een rooster. Onze ervaringen waren positief en ook uit diverse onderzoeken blijkt dat het voeren van een startgesprek om kennis met elkaar te kunnen maken en de sociaal-emotionele behoeften en ontwikkeling van kinderen te bespreken, enorm waardevol is. Het is dan ook wenselijk dat alle kinderen bij dit gesprek aanwezig zijn.

Eind november en in maart voeren wij samen met ouders en kinderen de gesprekken over de ontwikkelingen van onze leerlingen en geven we vanaf groep 6 de (voorlopige) adviezen of prognoses voor de uitstroom naar het VO. Tijdens deze gesprekken zijn alle kinderen van de groepen 5 tot en met 8 aanwezig en is het voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 gewenst, maar niet verplicht, om deel te nemen aan het gesprek. Het is niet de bedoeling dat jongere of oudere broertjes/zusjes aanwezig zijn bij het gesprek; voor hen wordt vanuit school opvang geregeld.

Om ouders te informeren over onze schoolontwikkelingen, organiseren wij als team, samen met de OV en MR, op maandagavond 7 oktober een jaarvergadering met workshops die verzorgd worden door verschillende medewerkers.
Hiermee komt de informatieavond, in de vorm zoals die wij deze voorgaande jaren in september plande, te vervallen, behalve voor de groepen 3 en 8. Voor deze groepen zal op 7 oktober een workshop gegeven worden: over het onderwijs in groep 3 en over de verwijsprocedure naar het VO in groep 8. Onderwerpen die daarnaast op deze avond aan bod zullen komen zijn o.a.: Rots en Watertraining en sociale vaardigheden, werken met de Chromebooks en ICT, het Groen/blauwe schoolplein, Bewegend leren, muziek, HB-beleid, rekenen in groep 4 tot en met 8, taalonderwijs in groep 4 tot en met 8, ZON!, oftewel: alle zaken die normaliter in een presentatie gedeeld werden in elke groep, worden nu interactief aangeboden aan alle ouders van de verschillende groepen, zodat u een keuze kunt maken. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.

Daarnaast vinden er dit schooljaar wederom verschillende ouderbijeenkomsten plaats in de ochtenden, waarbij er dit jaar naast de woensdagen ook een aantal op de vrijdagen gepland staan. We hopen alle ouders op één of meerdere van deze verschillende bijeenkomsten te mogen verwelkomen.
De data van deze bijeenkomsten kunt u op de kalender en de agenda op de website en in de basisschoolapp vinden. Nieuw dit jaar is: op de home pagina van de website treft u nu ook een google agenda aan. Wanneer u op “Bekijk het hele overzicht” klikt, wordt het agenda overzicht uitgevouwen per maand. U kunt deze agenda ook toevoegen aan uw eigen google agenda. Het overzicht wordt binnenkort aangevuld t/m juli.

Ziekmelding.png

EHBO-brief mee naar huis

Wij hebben vandaag de EHBO-brief mee naar huis geven aan de kinderen.

Aan het begin van het schooljaar willen we een aantal gegevens graag correct in ons bezit hebben. In geval van nood kunnen we u dan snel bereiken. Wilt u het formulier binnen 1 week inleveren bij de groepsleerkracht?

U kunt het formulier ook op de website vinden (klik hier).
Onderaan de rubriek “Ziekmelding en EHBO-brief” kunt u de EHBO-brief vinden. Klik hierop. Als u vervolgens het EHBO-formulier in Word formaat aanklikt, kunt u dit formulier invullen en opslaan op uw computer. Vervolgens kunt u het formulier uitprinten en bij ons inleveren.
U kunt dit formulier dan ieder jaar opnieuw gebruiken, zodat u niet alles iedere keer opnieuw hoeft in te vullen. Dit schooljaar is het formulier op een aantal punten gewijzigd.

First Lego League.png

Op school besteden we aandacht aan wetenschap en techniek. We willen dit jaar dan ook graag met een groepje van 8 leerlingen uit groep 6.7 en 8 meedoen met de Lego League, een techniekwedstrijd voor kinderen.
Dit jaar is het thema "City Shaper".  De kinderen bedenken en bouwen een betere wereld, een mooie en duurzame toekomst.

We zijn op zoek naar een vader/moeder, opa/oma die het leuk vindt om als teamcoach een groepje van 8 leerlingen te begeleiden op weg naar de Lego League regiofinale op 14 december in de Lier.

Voor u, als teamcoach, is er natuurlijk ook begeleiding. Er zijn verschillende bijeenkomsten gepland die vrijwillig bezocht kunnen worden en er zijn mensen die bereikbaar zijn voor het beantwoorden van uw vragen.

Heeft u wat ICT kennis en vindt u het leuk om een groepje leerlingen te begeleiden, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar juf LindaVijverberg, L.Vijverberg@jozefschool.wsko.nl .

 

Welkom aan ons nieuwe MR lid: Manon Ettienne

MR logo.jpg

In de nieuwsbrief van 12 juli j.l. is er aan de ouders van de Jozefschool gevraagd om een keuze te maken wie plaats mocht nemen in de oudergeleding van de MR van de Jozefschool.
Er is gestemd via een poll en Manon Ettienne heeft de meeste stemmen mogen ontvangen.
Daarom mogen wij Manon Ettienne verwelkomen als nieuw lid van de oudergeleding van de MR. Veel succes.

Wilt u nog even nalezen hoe Manon zich in de nieuwsbrief heeft voorgesteld: klik hier.

Lezing voor ouders ‘Help! ik wil het beste voor mijn kind!

op woensdagavond 2 oktober, 16 oktober en 13 november van 19:30-21:30 uur in ´s Gravenzande.

Klik hier voor de brief met informatie.

 
02-09-2019 Weer naar school
 
St. Jozefbasisschool

Groentelaan 29
2292 AD Wateringen
0174 - 293 348
info@jozefschool.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jozef.wsko.nl
Online versie | Afmelden