bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
St. Jozefbasisschool
Nieuwsbrief 2 juli 2019

Groepsindeling

Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Met veel genoegen delen wij de groepsindeling van komend schooljaar met u (zie bijlage). Veel leerkrachten werken met dezelfde duo’s ook volgend schooljaar weer graag samen. De kinderen die dit schooljaar in groep A zijn ingedeeld, blijven ook in de volgende schooljaren groep A en hetzelfde geldt voor de kinderen in de groepen B.

De ouders van de kinderen die in het nieuwe schooljaar naar groep 3 gaan ontvangen in een aparte mail de indeling.
Ook de ouders van de instroomgroep ontvangen een aparte mail met de indeling van hun kind in één van de kleutergroepen.
Marian van Heijningen is afwezig door ziekte. In verband met de herstelperiode weten we nog niet wanneer Marian haar werkzaamheden weer kan hervatten.


Daphne Sprenkeling is ook komend schooljaar weer afwezig op de vrijdagen vanwege haar studie waarvoor zij een dag per week studieverlof heeft. Kim Girolami heeft haar tweejarige opleiding tot schoolleider, waarmee zij een bekwaam schoolleider is, vorige week succesvol afgerond en haar diploma behaald. Kim is elke vrijdag (en de dinsdag en donderdag bij afwezigheid van Daphne) verantwoordelijk voor de schoolorganisatie.

Daarnaast is Kim stagecoördinator vanuit de PABO, waarbij zij studenten begeleidt en beoordeelt. In groep 1/2B werkt Juf Annemarie Uijl vanaf volgend jaar op maandag, dinsdag en woensdag om de week, als betaalde leraar in opleiding en Kim begeleidt haar. Meester Matthijs van der Kuil zal ons team ook gedurende het hele schooljaar komen versterken als LIO’er (Leerkracht in Opleiding) in groep 8A bij juf Aranka en Femke (vanaf de herfstvakantie). Daarnaast zal hij vanaf september 1 dag om de week gymlessen geven in het kader van zijn minor bewegingsonderwijs en daarin wordt hij begeleid en beoordeeld door meester Christiaan. Meester Matthijs heeft vorig jaar stage gelopen bij ons op school in groep 1/2 en groep 8.

Er zijn ook leerkrachten met extra taken in de school en/of leerkrachten die de vervanging doen bij ziekte. Dit is inzichtelijk gemaakt in het overzicht bij het vakje flexers/extra ondersteuning.

Op donderdagmiddag 11 juli kunnen de kinderen kennismaken met hun nieuwe juffen en meesters. Wij zien als team het komend schooljaar vol enthousiasme tegemoet. Wij hopen dat alle kinderen en ouders er net zo veel zin in hebben.


Klik hier voor de bijlage.

vrije dagen.jpg

Roostervrije dagen en nieuwe eindschooltijd op woensdag

In de nieuwsbrief van 24 mei jl. is er vanuit de MR voorgesteld om de schooltijden op woensdag met een kwartier te verlengen, met als eindtijd 12.30 uur in plaats van 12.15 uur. Daarnaast was het voorstel om komend schooljaar een extra week aan roostervrije dagen na Pinksteren in te plannen, in plaats van 1 of 2 dagen. 

Aan alle ouders is de vraag gesteld om in een mail kenbaar te maken als u hiertegen bezwaar had en bij meer dan 75 reacties zou dit voorstel niet worden aangenomen. Er zijn 10 reacties binnen gekomen van ouders, die voornamelijk hebben aangegeven dat zij liever niet (jaarlijks) een week extra vrij geroosterd wilden.

In de MR-vergadering van 1 juli jl. is besloten dat de woensdag structureel met 15 minuten verlengd wordt, met een eindtijd van 12.30 uur, zodat er voldoende lestijd is voor de kinderen en leerkrachten op de woensdagen. Ook is besloten dat er komend schooljaar na Pinksteren een roostervrije week ingepland wordt voor de leerlingen om de lange periode tussen de meivakantie en de zomervakantie te kunnen overbruggen. Dit is niet structureel en jaarlijks wordt met de MR bepaald hoe de roostervrije dagen ingepland worden. 

De roostervrije dagen zijn:
Woensdagochtend 25 september 2019 (WSKO-studiedag)
Vrijdag 18 oktober 2019
Vrijdagmiddag 20 december 2019
Vrijdag 21 februari 2020
Dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni 2020
Vrijdagmiddag 20 juli 2020

Het vakantierooster staat op de website: klik hier.

De nieuwe schoolkalender is bijna klaar. U ontvangt hier zo snel mogelijk meer informatie over.

 
1 juli 2019 Groep 8 gaat op kamp: uitzwaaien
 
St. Jozefbasisschool

Groentelaan 29
2292 AD Wateringen
0174 - 293 348
info@jozefschool.wsko.nl

 
Copyright © 2018 jozef.wsko.nl
Online versie | Afmelden