St.Jozefbasisschool

Aanmelden

  • Gedurende het hele schooljaar kunnen kinderen op onze school worden aangemeld.
  • U kunt uw kind aanmelden vanaf de geboorte en zo mogelijk vóór 1 december als uw kind in het daaropvolgende schooljaar 4 jaar wordt.
  • Wanneer uw kind 3 jaar wordt, krijgt u te horen of de aanmelding een definitieve inschrijving wordt.
  • Voor aanvullende informatie rondom het aanmelden, kunt u nog verder lezen in onze schoolgids onderaan deze pagina in de bijlage (zie hoofdstuk 2).

U kunt uw kind aanmelden via het secretariaat of de directie van de school. U kunt het aanmeldformulier en de bijlage ook downloaden onderaan deze pagina. Wij verzoeken u een kopie van een officieel document (bijv. paspoort of identiteitsbewijs, geboortebewijs, afschrift persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt) bij het aanmeldingsformulier te voegen waarop het burgerservicenummer (BSN) van uw kind vermeld staat.

Het is altijd mogelijk om onze school te bezichtigen. Belt u ons dan voor een afspraak; u bent welkom voor een persoonlijke rondleiding en u kunt dan al uw vragen bespreken met de directie van onze school waarbij u tegelijkertijd de sfeer kunt proeven.

Tevens hebben wij meerdere open dagen rond oktober en februari. De precieze data worden aangekondigd in de plaatselijke kranten en op de website.

Uw kind mag vijf dagdelen op school komen wennen voordat het 4 jaar wordt. U ontvangt ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar wordt van ons een uitnodiging om samen met uw kind even kennis te komen maken met de leerkracht. U kunt dan tevens in overleg met de leerkracht afspreken op welke dagen uw kind komt wennen.

  Schoolgids