St.Jozefbasisschool

Schoolgids en Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft informatie over onze visie op het onderwijs en de mogelijkheden die onze school kan bieden m.b.t. speciale onderwijsbehoeften. Wij streven naar Passend Onderwijs en willen uitgaan van het bieden van kansen voor zover deze binnen ons bereik liggen. U vindt het SOP hier:  Schoolondersteuningsprofiel

In de schoolgids vertellen we u het één en ander over onze visie, onze interne organisatie en hoe we het lesgeven hebben georganiseerd. De schoolgids vindt u hier: Schoolgids