St.Jozefbasisschool

Schooltijden

Vanaf het schooljaar 2018-2019 starten wij met een continurooster. De kinderen gaan de hele dag naar school en lunchen dagelijks in de klas met de eigen juf of meester. Voor of na het eten organiseren wij in samenwerking met ZON! kinderopvang en een aantal vrijwilligers gedurende een half uur activiteiten. Aan deze opvang zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen €90 per kind per jaar voor opvang tijdens de lunchpauze voor vier dagen per week. 

De schooltijden zullen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-14.30 uur worden.
Op woensdag van 8.30-12.15 uur.

Om 8.20 uur gaan de deuren van de school open. Kinderen mogen dan al naar binnen komen. De lessen beginnen om 8.30 uur.