St.Jozefbasisschool

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. De kinderen gaan de hele dag naar school en lunchen dagelijks in de klas met de eigen juf of meester. Voor of na het eten organiseren wij in samenwerking met ZON! kinderopvang en een aantal vrijwilligers gedurende een half uur activiteiten. Aan deze opvang zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen €90 per kind per jaar voor opvang tijdens de lunchpauze voor vier dagen per week. Voor kinderen die starten vanaf januari, wordt een evenredig bedrag in rekening gebracht.

De schooltijden zijn:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30-14.30 uur
woensdag: 8.30-12.30 uur.

Om 8.20 uur gaan de deuren van de school open. Kinderen mogen dan naar binnen komen. De lessen beginnen om 8.30 uur.