St.Jozefbasisschool

Schooltijden

De schooltijden zijn: 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30-14.30 uur
woensdag: 8.30-12.30 uur.

Om 8.20 uur gaan de deuren van de school open. Kinderen mogen dan naar binnen komen. De lessen beginnen om 8.30 uur. 

Continurooster en Tussenschoolse Opvang (TSO)

Op de Jozefschool vinden wij het belangrijk dat kinderen uitdagend, kwalitatief goed onderwijs krijgen binnen een prettige en gezellige sfeer. Naast ons reguliere onderwijsprogramma, bieden wij binnen ons continurooster, naast de lunch in de groep met de eigen leerkracht, dagelijks een aantal keuzeactiviteiten aan. 

Deze activiteiten en de begeleiding van de kinderen, kunnen niet allemaal worden betaald uit de reguliere bekostiging. De school vraagt daarom aan ouders een bijdrage voor het continurooster voor het personeel dat wordt ingehuurd om deze activiteiten aan te bieden en toezicht te houden tijdens de lunchpauzes binnen ons continurooster. Hoewel de bijdragen in principe vrijwillig zijn, is deze bijdrage voor ons essentieel om deze extra’s voor alle kinderen te kunnen bekostigen.

De ouderbijdrage voor het continurooster is vorig schooljaar in gezamenlijk overleg met de MedezeggenschapsRaad vastgesteld op €90 per jaar per kind voor deelname aan tussenschoolse activiteiten voor vier dagen per week gedurende het hele schooljaar. Als uw kind na 1 januari op school komt, vragen wij u een evenredig deel over de resterende maanden te betalen. U ontvangt in oktober via de mail een factuur die u middels een link met IDeal kunt betalen. Mocht het voor u lastig zijn om de gehele factuur in een keer te betalen en wenst u bijvoorbeeld in termijnen te betalen, kom dan gerust even langs, dan zoeken we samen naar de mogelijkheden.