St.Jozefbasisschool

Samenwerkingsverband Westland

Passend Onderwijs

Sinds De Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland.

Het SPOW bestaat uit 42 basisscholen en 3 scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Deze onderwijsvoorzieningen staan in de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland. Alle scholen vallen onder een van de aangesloten schoolbesturen. Het bestuur van het SPOW bestaat uit afgevaardigden van de twaalf schoolbesturen (waaronder ook WSKO) die gezamenlijk het Samenwerkingsverband vormen. Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven. 

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op www.samenwerkingsverbandwestland.nl.