Protocollen

Elke dag streven we naar de hoogst haalbare kwaliteit van ons werk. We hebben ideeën, we ontwikkelen hiervoor plannen en voeren deze plannen uit. Maar verworven kwaliteiten willen we graag behouden. Daarom hebben we voor een aantal werkvelden protocollen ontwikkeld. In deze protocollen hebben we afspraken en procedures vastgelegd waarmee we onze kwaliteit willen vasthouden.

Sommige protocollen zijn op niveau van onze school vastgesteld, andere protocollen gelden voor alle scholen binnen WSKO-verband.

De protocollen worden regelmatig tegen het licht gehouden en indien nodig aangepast. Nieuwe protocollen zijn in ontwikkeling. De protocollen zijn te allen tijde bij ons op school ter inzage.