St.Jozefbasisschool

Protocollen WSKO

Klik hier voor Protocollen WSKO   

Overzicht Protocollen WSKO:

1. Het schoolbestuur van WSKO
2. Visie WSKO
3. Identiteit
4. Overdracht kindercentra naar basisschool
5. Informatie aan gescheiden levende ouders
6. Klachtenregeling
7. Leerplicht en verzuim
8. Procedure verwijdering van leerlingen
9. Protocol ziektevervanging
10. Wegloopprotocol
11. Kledingvoorschriften
12. Schoolongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
13. Sponsoring
14. Passend onderwijs
15. Medicijnprotocol