St.Jozefbasisschool

School gesloten

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet - na overleg met onderwijs- en gezondheidsorganisaties - besloten de scholen in Nederland per direct te sluiten. De sluiting zal vooralsnog duren tot en met 6 april 2020. Via hun website houdt het WSKO de ouders/verzorgers van de leerlingen van hun scholen op de hoogte van de ontwikkelingen. Zij doen hun best om de informatie op deze pagina zo goed mogelijk te actualiseren: klik hier.

* Brief d.d. 15 maart 2020 van de Westlandse Schoolbesturen over de sluiting: klik hier.

* Brief d.d. 18 maart 2020 van de Westlandse Schoolbesturen nadere informatie over opvang: klik hier.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school (onder schooltijd tussen 8.30-14.30 uur en op woensdag 8.30-13.30 uur) en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet en wij vinden het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hun kinderen opvang beschikbaar is.

Voor de lijst met cruciale beroepen: klik hier.

Wij hebben er vertrouwen in dat u alleen in uiterste noodzaak van de opvang gebruik maakt. Wij willen nogmaals met klem benadrukken dat kinderen thuis moeten blijven bij klachten die op besmetting met Corona kunnen wijzen. Scholen en kinderopvang kunnen in een dergelijke situatie niet voor opvang zorgen.