St.Jozefbasisschool

Buitenschoolse- en tussenschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang van kinderen van onze school kan verzorgd worden door Kinderopvang ZON! (www.kinderopvangzon.nl). Zij hebben een vestiging in onze school, BijZON!der genaamd. Tussen 7.30 uur en 18.30 uur is er opvang voor de leerlingen in een veilige en prettige omgeving, waarbij ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de aanmelding en inschrijving van hun kind bij de instelling van hun keuze voor kinderopvang.

Verder worden er ook kinderen opgevangen door Kinderopvang Blocky (www.kinderopvangblocky.nl) aan de Groentelaan 90, Kinderopvang ZON! (www.kinderopvangzon.nl) op twee andere locaties in Wateringen en door Smallsteps De Kyckert (www.kinderopvang-kyckert.nl) op De Lange Spruit 88.

Tussenschoolse opvang

Wij werken met een continue lesrooster. De kinderen gaan de hele dag naar school en lunchen dagelijks in de klas met de eigen juf of meester. Voor of na het eten organiseren wij in samenwerking met ZON! kinderopvang en een aantal vrijwilligers gedurende een half uur activiteiten. Aan deze opvang zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen €90 per kind per jaar voor opvang tijdens de lunchpauze voor vier dagen per week. Voor kinderen die starten vanaf januari, wordt een evenredig bedrag in rekening gebracht.