St.Jozefbasisschool

Buitenschoolse- en tussenschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang van kinderen van onze school kan verzorgd worden door De Lange Keizer Delft (www.delangekeizer.nl). Zij hebben een vestiging in onze school, de Waterspiegel genaamd. Tussen 7.30 uur en 18.00 uur is er opvang voor de leerlingen in een veilige en prettige omgeving, waarbij ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de aanmelding en inschrijving van hun kind bij de instelling van hun keuze voor kinderopvang.

Verder worden er ook kinderen opgevangen door Kinderopvang Blocky (www.kinderopvangblocky.nl) aan de Groentelaan 90, Kinderopvang ZON! (www.kinderopvangzon.nl) op drie locaties in Wateringen en door Smallsteps De Kyckert (www.kinderopvang-kyckert.nl) op De Lange Spruit 88.

Overblijven op school

Overblijf team

 

Er is op school een mogelijkheid om tegen een vergoeding tussen de middag over te blijven. Dit gebeurt onder toezicht van Stichting TSO St. Jozefbasisschool Wateringen. 

 


De overblijf is vooral bedoeld voor kinderen die regelmatig moeten overblijven, maar incidenteel overblijven is ook mogelijk. 

Kinderen dienen voor 08.00 uur per mail te worden aan-/afgemeld. In deze mail vermeldt u de voor- en achternaam van uw kind, welke dag(en) het betreft en in welke groep uw kind zit. Ook informeert u de leerkracht.
Na 08.00 uur wordt de mail niet meer gelezen/beantwoord. In dat geval verzoeken wij u uw kind persoonlijk af te melden in de aula zodat wij geen tijd kwijt zijn aan het zoeken van kinderen.
Het is niet toegestaan dat kinderen die aangemeld zijn, gaan lunchen bij een vriendje/vriendinnetje zonder toestemming per mail van ouders.
Als u uw kind niet voor 08.00 uur heeft afgemeld, zijn wij genoodzaakt deze dag te berekenen.
Aan-en afmeldingen kunt u doen via ons mailadres is: overblijf@jozefschool.wsko.nl.
Indien u (onverwachts) tussen de middag thuis bent, verzoeken wij u uw kind om 12.00 uur op te halen en ons dit te laten weten. Vanaf 11.45 uur zijn wij aanwezig in de aula en kunt u uw kind afmelden
Indien er bijzondere omstandigheden zijn zoals bijvoorbeeld allergieën, gedragsproblemen, bijzondere thuissituaties etc. worden wij graag tijdig door u hierover geïnformeerd.

Handboek Overblijven

In het “Handboek Overblijven” zijn alle regels/afspraken betreffende het overblijven opgenomen.
Het doel van dit boek is het overblijven in goede banen te leiden. Door de regels en afspraken structureel vast te leggen, ontstaat er richting de leerlingen, ouders/verzorgers, overblijfkrachten, en het schoolteam duidelijkheid. Klik hier om het handboek te openen.