St.Jozefbasisschool

Het goede doel

In onze schoolgids hebben we een aantal uitspraken gedaan over onze katholieke identiteit.
We hebben onder andere gezegd, dat we kinderen niet alleen willen opvoeden tot mondige wereldburgers, maar ook dat we onze medemensen willen helpen.
Daarom steunen wij ieder jaar een goed doel, soms ook samen met andere WSKO-scholen.

In het voorjaar van 2017 hebben wij Stichting De Zaaier gesteund, een praktische hulporganisatie uit het Westland, die zich met kennis van de agrarische sector, specifieke benodigdheden en financiële middelen, richt op enkele landelijke gebieden in het Noordoosten van Congo. 

De opbrengst van de oudervereniging tijdens de open avond was 220,45 € en van het rondgaan met de pet bij de muzikale optredens van de leerlingen 63,96 €. De totale opbrengst incl. de verkoop van de kaarten die door de kinderen zijn getekend, was € 3.020. Stichting De Zaaier was erg verheugd om dit mooie bedrag te ontvangen.