St.Jozefbasisschool

Wij zoeken contactouders

Wat is een contactouder? Wat wordt er van een contactouder verwacht?
Wij zijn weer op zoek naar één of twee contactouders voor iedere groep. U wordt door middel van deze brief hiervoor uitgenodigd. Als er meerdere aanmeldingen zijn, kiest de groepsleerkracht één of twee contactouder(s).

De belangrijkste taak is het coördineren van activiteiten die de groepsleerkracht voor zijn groep organiseert en daarbij hulp van buiten goed kan gebruiken.

In de onderbouw is het helpen bij activiteiten van groot belang. Het regelen van ouders die meehelpen is voor de leerkracht zeer prettig.
In de bovenbouw is vaak alleen hulp nodig bij excursies en speciale dagen zoals verjaardagen en kerst.

Aan het begin van het schooljaar gaan de leerkracht en de contactouder in grote lijnen doornemen wat de activiteiten zullen zijn en waar hulp bij nodig of gewenst is. De leerkracht geeft hierbij zijn / haar visie op het contactouderschap. Wanneer de contactouder een eigen idee heeft, wordt dit altijd eerst besproken met de groepsleerkracht voordat uitvoering aan dit idee gegeven wordt.

Daarna krijgen alle ouders een brief met een inventarisatielijst, waarop de contactouder zich voorstelt en waarop ouders kunnen aangeven welke dagen of dagdelen zij eventueel beschikbaar zijn voor hulp. Zij kunnen ook aangeven of zij in bezit zijn van een auto.

Om zoveel mogelijk ouders bij de school te betrekken is het van belang om als contactouder niet steeds dezelfde ouders te vragen om te helpen.

Wat doet een contactouder niet?
Het behoort niet tot de taak van de contactouder om klachten van ouders, miscommunicatie, de sfeer in een groep of functioneren van een leerkracht aan de orde te stellen.
Deze zaken behoren tot de competentie van de schoolleiding. Mocht een contactouder met een dergelijke vraag worden geconfronteerd, dan kan zij de desbetreffende ouder doorverwijzen naar de groepsleerkracht of de schoolleiding.

U kunt zich via de mail (info@jozefschool.wsko.nl) opgeven. Graag voor 14 september a.s.
Wilt u hierbij uw naam, naam kind en groep, mobiel telefoonnummer en e-mail adres vermelden?

Alvast heel erg bedankt.