St.Jozefbasisschool

Woensdag 6 november staking: school is gesloten

Beste ouders en verzorgers,

Een week geleden is er definitief opgeroepen tot een landelijke staking voor het onderwijs. Op woensdag 6 november 2019 zullen leerkrachten in heel het land hun werkzaamheden niet uitvoeren. Ook op de St. Jozefschool worden die dag de werkzaamheden neergelegd, evenals op vrijwel alle scholen in de omgeving. De drie besturen in het Westland steunen deze actie met een brief en zij zullen de salarissen doorbetalen.

De voornaamste reden voor de leerkrachten is niet het hogere salaris, maar vanwege de erkenning voor ons vak. Er zijn op onze school geen tekorten aan leerkrachten en door de maatregelen die we met elkaar getroffen hebben, ervaren zij de werkdruk weliswaar minder hoog dan voorheen. Desondanks willen onze teamleden solidair zijn aan collega’s die werken op andere scholen, waar diverse vacatures al lange tijd niet vervuld kunnen worden, er geen ziektevervanging is en directeuren en IB’ ers structureel voor de klas staan. Ook komt het regelmatig voor dat kinderen naar huis gestuurd worden wanneer er leerkrachten ziek zijn.

De leerkrachten willen graag, nu en in de toekomst, vanuit hun passie voor het vak graag kwalitatief goed onderwijs bieden aan kinderen en plezier hebben in hun werk. Met de staking willen mensen die werkzaam zijn in het onderwijs aangeven dat zij meer erkenning en respect voor de complexiteit en verantwoordelijkheid binnen hun vak wensen. De overheid, ouders en de maatschappij hebben steeds hogere verwachtingen en eisen ten aanzien van de leerkrachten en de school en passend onderwijs past niet altijd even goed. Het invullen van vacatures met mensen, die aan deze eisen en verwachtingen kunnen voldoen, blijkt daarentegen in onderwijsland steeds lastiger te zijn. Er worden steeds vaker onbevoegde en onbekwame leerkrachten voor een groep gezet, terwijl wij in het onderwijs een enorm belangrijke taak vervullen: uw kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst door hen pedagogisch en didactisch optimaal te begeleiden en uit te dagen. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de arbeidsomstandigheden van de leerkrachten niet ten goede.

Vanuit de bonden is er wederom gekozen om landelijk de staking als middel in te zetten.
Op de St. Jozefschool hadden wij het voornemen om met elkaar alternatieven te bedenken voor het sluiten van de schooldeuren, zoals we voorheen ook een aantal maal hebben gedaan. Er zijn verschillende ideeën aangedragen door de leerkrachten. Dit zou mogelijk zijn geweest als slechts een klein aantal collega’s actief zou gaan staken. Het aantal mensen dat heeft aangegeven daadwerkelijk het werk die dag neer te leggen, is dusdanig hoog, dat wij genoodzaakt zijn om alsnog het besluit te nemen om de school te sluiten op woensdag 6 november. De kinderopvangorganisatie ZON! zal deze dag (woensdag) geen opvang bieden aan de kinderen. Daarnaast kunnen de leerkrachten die besluiten om die dag niet te gaan staken, geen extra kinderen opvangen uit de groepen van collega’s die wel staken, want dat verhoogt voor hen juist de werkdruk. Zij gebruiken de tijd en energie om deze ochtend te werken aan hun administratie en voorbereidingen, zodat zij hun werkdruk verlagen.

Tegelijkertijd vinden wij het ook vervelend dat wij geen opvang kunnen bieden aan ouders die werken en die geen opvang kunnen vinden voor hun kind. Het kind staat bij ons namelijk voorop en we zijn graag servicegericht. Wij willen desondanks met deze stakingsdag een noodsignaal aan de maatschappij en de politiek afgeven voor erkenning voor ons vak, de hoge werkdruk en het nijpend tekort aan leerkrachten nu en in de toekomst. Wij hopen dat wij kunnen rekenen op uw begrip en uw medewerking en dat u een passende oplossing kunt vinden voor deze dag.

Met vriendelijke groet,

Het team van de St. Jozefschool