Team schooljaar 2023-2024

Groep 1/2A: Amie Quist, Karina Slort, Maureen in 't Hout
Groep 1/2B: Petra van de Merwe en Marije Helleman
Groep 1/2C: Suzanne van Marrewijk
Groep 1/2D: Eva Heijsteeg
Groep 1/2E: Nienke Nederpel
Groep 3A:    Lani Valentin
Groep 3B:    Heidy van Lier en Saskia Scheen
Groep 4A:    Marian van de Voorde en Angelica van Winden
Groep 4B:    Cindy van der Wilk en Esther Brabander
Groep 5A:    Marcel Koch en Marjolein Bom
Groep 5B:    Sander Drop
Groep 6A:    Robbin Kokxhoorn 
Groep 6B:    Sarah Olsthoorn en Cindy van Paassen
Groep 7A:    Frank van der Lans en Linda Vijverberg
Groep 7B:    Leonie de Vos, Bernadette Janson, Tineke Baron
Groep 8A:    Ferdie Hendriks
Groep 8B:    Mathijs van de Kuil 
Onderwijsassistentes: Mirjam van der Burg, Chelsea Helleman 

Interim Directeur: Franka van der Wijk
Secretaresse: Petra Vonk

Conciërge: Diana Mathijsen
Conciërge: Leo van Zanten

ICT: Jitske Voois
Intern begeleiders: Diane van Deutekom en Nicky van der Meer
Schoolopleider: Marian van de Voorde
Schoolcoördinatoren: Nicky van der Meer en Franka van der Wijk
Subbouwcoördinatoren: Nicky van der Meer, Franka van der Wijk en Leonie de Vos

RT ondersteuning: Petra Langenhuizen
Vakleerkracht gym: Laura de Vos
Vakleerkracht Rots en Water: Tineke Baron, Karina Slort

Meer- en hoogbegaafdenonderwijs: Nicky van der Meer en Linda Vijverberg
Taalcoördinator: Marjolein Bom
Rekencoördinator: Cindy van Paassen

Flexers: Tineke Baron, Bernadette Janson, Linda Vijverberg, Marjolein Bom, Karina Slort, Petra van de Merwe, Leonie de Vos, Marian van de Voorde