Groepen 1 en 2: de kleuters

Wij bespreken hieronder de belangrijkste onderwerpen als uw kind bijna vier jaar wordt en naar school mag.

Wennen

De kinderen mogen  in de 3 weken voor hun vierde verjaardag, een aantal keer komen wennen (8.30-11.30 uur).   De datums worden met u en de leerkracht gepland tijdens het intake-gesprek waarvoor u een uitnodiging krijgt.. Als een kind vier jaar is mag hij/zij de hele week naar school komen. Als uw kind in of kort na de zomervakantie jarig is, plannen we het wennen na de zomervakantie in.

Binnenkomst
Om 8.20 uur worden de buitendeuren geopend door een leerkracht. De kinderen lopen zelf naar binnen. Er staan juffen/meesters bij de ingang om hierbij te helpen mocht het spannend zijn om zelf naar de klas te lopen. Bij de klas worden de jassen en tassen aan de kapstok gehangen. De kinderen zetten hun beker en bakje (voor het tussendoortje van 10 uur) in de daarvoor bestemde bakken. Het eten/drinken voor de lunch blijft in de tas.  De kinderen gaan aan hun eigen tafel werken/spelen met het materiaal dat klaar staat. Wij noemen dit de inlooptijd. Om 8.30 uur begint de school. De kinderen die komen wennen, worden om 8.20 uur verwacht. Ze mogen samen met een ouder naar het lokaal lopen. 

Naar huis
Om 14.30 uur komt de leerkracht met alle kinderen naar buiten. Daar kijken de kinderen of ze een ouder/verzorger zien. Na akkoord van de leerkracht zeggen we elkaar  gedag en loopt uw zoon/dochter zelfstandig naar u toe.  We hebben met de kinderen de volgende afspraak gemaakt: je blijft  bij de juf/meester wachten tot degene, die je op komt halen er is. Op de speelplaats hebben de groepen 1-2 en 3 een vaste plaats bij het naar huis gaan. 

Kinderen, die naar ZON! gaan, worden uit de klas opgehaald.

Naar het toilet
We verwachten dat uw kind zindelijk is, wanneer het naar school komt. Het is de bedoeling dat uw kind zelfstandig naar de wc gaat. We helpen natuurlijk met lastige knopen. Wilt u er voor zorgen dat er een verschoningssetje in de tas zit, mocht er een keer iets mis gaan?

Dagindeling
We beginnen de dag met een werkje aan de tafel. In de kring bieden we verschillende activiteiten aan, zoals taal, rekenen, expressie, muziek, catechese enz. We werken bij de kleuters met thema's. De kringactiviteiten sluiten daarbij aan. Behalve een kringactiviteit gaan we ook  buiten spelen of naar de gym en “werken”. Tijdens het buitenspelen kunnen de kinderen spelen met het buitenspeelgoed. Tijdens het werken kunnen de kinderen spelen in de hoeken, maar ook werken met ontwikkelingsmaterialen, met een Ipad of Chrome-pad, knutselactiviteiten en tekenen. De leerkracht  stimuleert uw kind om verschillende activiteiten te kiezen. 

De ochtend wordt onderbroken door een pauze, waarbij voorgelezen wordt door de leerkracht en de kinderen hun 10-uurtje nuttigen. Na de lunch is er meestal een werkles, Engels, muziekles of gym en spelen de kinderen nog een keer buiten.

Eten en drinken
Tussendoor (10 uur)
Wilt u uw kind een beker met wat te drinken (niet koolzuurhoudend) en een bakje met een gezond tussendoortje  meegeven? Het tussendoortje kan bijvoorbeeld een stuk fruit, een “gezonde” koek of een boterham zijn. Het is niet de bedoeling dat de kinderen luxe koeken meenemen (stroopwafels, plakken cake, gevulde koeken enz.), koeken met chocola of snoep.
Woensdag en vrijdag is het fruitdag op school. De kinderen mogen dan naast het drinken alleen fruit-groente en eventueel als aanvulling een hartige boterham of een cracker meenemen. Graag klaargemaakt in een bakje.

Lunch
De kinderen eten in de klas, onder begeleiding van de eigen leerkracht.
Wilt u in een apart bakje de lunch doen? De kinderen mogen geen snoep meenemen.

We adviseren alle bekers en bakjes te voorzien van naam.

ZON!
De groep gaat een half uur per dag naar de medewerkers van ZON! waar de kinderen onder begeleiding kunnen spelen. Op dat moment hebben de leerkrachten een half uur pauze.

Gym
Twee keer in de week hebben we gym: één keer in het speellokaal met de eigen leerkracht en één keer in de grote gymzaal met de vakleerkracht. Dit zijn vaste momenten in de week. Wilt u iedere maandag een tas met daarin een korte broek, een t-shirt of een gympakje en gymschoenen (met klittenband of elastiek) meegeven?
We verwachten dat uw kind zich redelijk zelfstandig aan en uit kan kleden. Ook hier helpen we met lastige sluitingen. Wilt u er tevens voor zorgen dat uw kind op gymdagen gemakkelijke kleding aandoet? Geen maillots alstublieft, tenzij uw kind die zelf aan en uit kan doen. Na de laatste gymles gaat de tas met gymkleding weer mee naar huis.

Muziekles
Eén keer in de twee weken hebben de kinderen muziekles van een muziekdocent. Daarnaast geeft de eigen leerkracht ook muziekles.

De overgang van groep 1 en 2                                                                                                                              
Wij horen dat er bij u wel eens verwarring is over het moment dat uw zoon of dochter doorstroomt van groep 1 naar groep 2 of van groep 2 naar groep 3.
Bij het bepalen of uw kind van groep 1 naar groep 2 of van groep 2 naar groep 3 gaat, is voor ons de totale ontwikkeling van uw zoon of dochter van belang. Het gaat ons om de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.  Wij volgen dagelijks uw kind zorgvuldig, middels observaties bij alle activiteiten. Wij  gebruiken daarbij  een leerlingvolgsysteem. Samen met de informatie van u over uw kind hebben we dan een goed beeld.
Bij het ene kind is de overstap naar de volgende groep soms te snel, terwijl bij een ander kind die stap wel gemaakt kan worden. Regelmatig delen wij met u onze bevindingen en geven aan wanneer uw kind doorstroomt naar de volgende groep. Dit is tijdens de ouder-kindgesprekken of tussentijds als daar aanleiding voor is. Kinderen die tussen de oktober - kerstvakantie jarig zijn (herfstkinderen) volgen we extra. In sommige gevallen is versnellen een optie als er op cognitief gebied evenals sociaal-emotionele ontwikkeling een duidelijke voorsprong zichtbaar is.

Vragen
U kunt altijd bij uw leerkracht terecht met vragen. Korte mededelingen het liefst per mail doorgeven of middels een briefje.. Heeft uw vraag wat meer tijd nodig, dan kunt u het best een afspraak maken na schooltijd. 

Informatie
Algemene informatie vindt u op onze website. Als uw kind op school zit, krijgt u regelmatig een nieuwsbrief via e-mail, daarnaast hebben wij ook de BasisschoolApp, waarop u algemene  informatie en berichten van de groep van uw kind kunt zien. De contactouder van de groep zal u via e-mail of WhatsApp benaderen.

Verjaardagen vieren
De kinderen vieren voor het eerst hun verjaardag als ze vijf worden.  Het is handig om vooraf  contact op te nemen met de leerkracht om af te spreken wanneer uw kind zijn verjaardag wil vieren. We vieren de verjaardag  's morgens om 8.30 uur. De ouders mogen dan ook even in de klas komen kijken als de Corona maatregelen het toelaten.. In de loop van de ochtend mogen de kinderen bij de leerkrachten van groep 1-2 langs om te trakteren. Aan het einde van de dag delen ze aan de kinderen uit. De kinderen nemen de traktatie mee naar huis.

Afmelden bij ziekte of doktersbezoek e.d.
Als uw kind ziek is of een dokter e.d. moet bezoeken, kunt u dit melden via het ziekmeldingsformulier in de BasisschoolApp. Wilt u dit melden voor 8.15 uur?  Eventueel kunt u ook bellen. Als uw kind niet op school is en u heeft het niet afgemeld, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wilt u uw kind zelf afmelden bij de buitenschoolse opvang?

Verlof aanvragen
Mocht u extra verlof willen aanvragen dan moet u minimaal een maand van tevoren een verzoek indienen via het formulier in de BasisschoolApp. De directeur laat u weten of uw verlof goedgekeurd wordt. In de schoolgids vindt u hierover verdere informatie.