Groepen 1 en 2: de kleuters

Algemeen

We werken bij de kleuters thematisch. Tussen iedere vakantie behandelen we een ander thema. We zorgen hierbij voor een rijke leeromgeving waarin kinderen uitgedaagd worden. We streven hierbij naar een hoge betrokkenheid.

Naast het thematisch werken vinden we het belangrijk om de zelfstandigheid te stimuleren als voorbereiding op groep 3. Zo werken we o.a. met een werkjeskaart, schenken we aandacht aan een goede werkhouding en stimuleren we naast het zelfstandig werken het samenwerken.

Gedurende het gehele schooljaar werken we aan de sociale vaardigheden. Omdat er continue nieuwe leerlingen instromen, verandert de dynamiek binnen de groep regelmatig. Tijdens de Rots en Waterlessen oefenen we sociale vaardigheden en daarnaast begeleiden we de sociale processen binnen de groep.

Naast de kernvakken taal, rekenen en motoriek besteden we aandacht aan: muziek, techniek, drama, koken, handvaardigheid en programmeren. Dit doen we op o.a. op vrijdag tijdens de talentmiddagen. 

In sommige gevallen is er behoefte aan extra ondersteuning bijvoorbeeld omdat het kind voor loopt op een bepaald vakgebied of juist moeite heeft met een bepaald onderdeel. Naast de vaste leerkrachten zijn er (gespecialiseerde) leerkrachten die voor korte of langere periode met deze kinderen binnen een klein groepje werken. Hier wordt binnen een kleine groep ingespeeld op de behoeften van het kind zodat leren uitdagend blijft.

Leren met plezier staat immers voorop!

 

Uw kind mag naar school

Wanneer uw kind vier jaar is geworden en hij/zij naar school mag, is het belangrijk voor u dat u weet hoe alles geregeld is op school. Wij bespreken in de bijlage hieronder de belangrijkste onderwerpen.