Groep 6

Rekenen
Wij gebruiken de rekenmethode Wereld in Getallen van Malmberg. De contactmomenten op school zullen voornamelijk gebruikt worden voor het geven van instructie van nieuwe doelen en extra instructie aan kinderen die eerder aangeboden doelen onvoldoende beheersen. Ook zullen de contactmomenten gebruikt worden voor het observeren van kinderen op het gebied van hun rekenvaardigheid en het correct gebruik van de juiste rekenstrategieën. Dit alles om ieder kind het juiste lesaanbod te bieden.

Hieronder ziet u de rekendoelen van groep 6. Het leerjaar is opgedeeld in blokken. In ieder blok wordt uitgelegd wat er geleerd wordt.

Spelling
Wij gebruiken voor spelling de methode Taal actief van Malmberg.
Taal actief stimuleert kinderen om actief met spelling aan de slag te gaan. De kinderen groeien door continu te reflecteren op hun eigen ontwikkeling.
Om kinderen goed te leren communiceren heeft Taal actief acht communicatiedoelen in acht thema’s uitgewerkt: elkaar leren kennen, je uitdrukken, een mening vormen, overtuigen, samen beslissen, informeren, uitleggen en verhalen bedenken.

Taal
Wij gebruiken voor taal de methode Taal actief van Malmberg.
Taal actief stimuleert kinderen om actief met taal aan de slag te gaan. De kinderen groeien door continu te reflecteren op hun eigen ontwikkeling.
Om kinderen goed te leren communiceren heeft Taal actief acht communicatiedoelen in acht thema’s uitgewerkt: elkaar leren kennen, je uitdrukken, een mening vormen, overtuigen, samen beslissen, informeren, uitleggen en verhalen bedenken.