Groep 3 

Lezen
Voor uw kind is een heel spannend schooljaar aangebroken; het leert nu lezen en schrijven! In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie) van Zwijsen. Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren!

Hieronder ziet u de ouderbrieven per kern.

Rekenen
Wij gebruiken de rekenmethode Wereld in Getallen van Malmberg. De contactmomenten op school zullen voornamelijk gebruikt worden voor het geven van instructie van nieuwe doelen en extra instructie aan kinderen die eerder aangeboden doelen onvoldoende beheersen. Ook zullen de contactmomenten gebruikt worden voor het observeren van kinderen op het gebied van hun rekenvaardigheid en het correct gebruik van de juiste rekenstrategieën. Dit alles om ieder kind het juiste lesaanbod te bieden.

Hieronder ziet u de rekendoelen van groep 3. Het leerjaar is opgedeeld in blokken. In ieder blok wordt uitgelegd wat er geleerd wordt.