Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen. Ieder jaar kunnen leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zich verkiesbaar stellen. Per groep wordt er door de leerlingen gekozen, wie voor dat jaar deelneemt aan de leerlingenraad.

De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar. De raad kan zelf onderwerpen inbrengen of er wordt naar hun mening wordt gevraagd over een onderwerp, dat vanuit school ingebracht wordt.

Dit schooljaar is de leerlingenraad al gelijk bij de start van het schooljaar druk bezig geweest met De Bibliotheek op School die woensdag 4 oktober geopend is.