Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen.
Ieder jaar kunnen leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zich verkiesbaar stellen. Per groep wordt er door de leerlingen gekozen, wie voor dat jaar deelneemt aan de leerlingenraad.

De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar. De raad kan zelf onderwerpen inbrengen of er wordt naar hun mening wordt gevraagd over een onderwerp, dat vanuit school ingebracht wordt.

Hieronder kunt u een aantal onderwerpen zien die afgelopen schooljaar ter sprake zijn gekomen:

 

  • Met de leerlingenraad is de Lockdown periode besproken. Hoe hebben zij dit vanuit zichzelf ervaren. Wat vonden de kinderen van de ondersteuning en manier van lesgeven vanuit school.
  • Er is geïnventariseerd wat de leerlingenraad belangrijk vindt voor het nieuwe schoolplein. De ideeën zijn meegenomen in de ontwikkeling van het plein.
  • Samen met de leerlingenraad is besloten dat van het beschikbare budget leesboeken voor de groepen 3 t/m 8 zouden worden gekocht en een bolderwand voor in de gymzaal. Dit is inmiddels ook gebeurd.
  • Aan de leerlingenraad is aan gevraagd welke speelmaterialen zij belangrijk vindt voor de tussenschoolse opvang binnen en buiten.