Schoolondersteuningsprofiel

In ons Schoolondersteuningsprofiel (bijlage) hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.