Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland 

Sinds De Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland.

Het SPOW bestaat uit 11 schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs met 43 scholen die samen Passend Onderwijs verzorgen aan ongeveer 11.000 leerlingen. Deze onderwijsvoorzieningen staan in de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland. Alle scholen vallen onder een van de aangesloten schoolbesturen. Het bestuur van het SPOW bestaat uit afgevaardigden van de elf schoolbesturen (waaronder ook WSKO) die gezamenlijk het Samenwerkingsverband vormen. Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven. 

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op https://spow.nl/.