Rots en Water

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is minstens zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling. Sterker nog: pas als de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind goed verloopt, kan de cognitieve ontwikkeling tot stand komen. Met andere woorden: een kind dat lekker in z’n vel zit, komt goed tot leren. Om dit te bereiken is er voor gekozen te werken met de methode “Rots en Water”.

Het “Rots en Water”-programma biedt kinderen de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoud om sociaal te zijn. De kinderen leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en situaties te kijken. “Rots en Water” geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen. Maar ook om samen te spelen en te werken. Het doel van de training is om via diverse spelvormen de communicatieve- en sociale vaardigheden te vergroten, waardoor kinderen leren beter om te gaan met sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meelopen en dergelijke situaties. Dit gebeurt op een andere manier dan in de schoolbanken. Namelijk door echt te ervaren en te doen!

Sommige kinderen zullen tijdens de training leren dat ze soms iets meer als een ‘Rots’ mogen zijn. Zij kunnen leren om stevig in hun schoenen te staan. Dat ze hun eigen mening mogen hebben en zich niet altijd aan hoeven te passen.
Andere kinderen zullen tijdens de training leren dat ze soms iets meer als ‘Water’ mogen zijn. Zij kunnen leren dat het soms handig is om niet direct confrontatie op te zoeken, maar het ook goed kan zijn om te overleggen. In sommige situaties is het handig om te luisteren en je ook weleens aan te passen.

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining aan bod komen zijn onder andere:

·         stevig staan, centreren, gronden en ademhaling

·         het leren lezen van lichaamstaal

·         het herkennen en aangeven van eigen grenzen en die van anderen

·         kiezen voor jezelf en je (desnoods) soms afsluiten van groepsdruk (de Rotskwaliteit)

·         je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)

·         zelfvertrouwen

·         zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag en het effect daarvan op anderen)

·         zelfbeheersing

Binnen ons team hebben wij onze eigen opgeleide “Rots en Water”-trainers: juf Karina en juf Tineke. Zij hebben de driedaagse Basistraining en de tweedaagse Basisschool Schoolbreed training gevolgd via het Rots en Water-instituut. 

Binnen de gymlessen bij juf Laura is “Rots en Water” een mooie aanvulling, omdat samenwerken binnen sport belangrijk is en er tijdens sport veel wordt gereageerd vanuit emotie. Op deze manier kan er een directe link gelegd worden met de vaardigheden die geleerd worden in het “Rots en Water” programma.

De lessen vinden plaats in de speelzaal op blote voeten, zodat de kinderen goed kunnen voelen of ze stevig staan. Aan iedere groep worden er tijdens een schooljaar twee lessenseries van 4 lessen gegeven. De groepsleerkracht is ook bij de lessen aanwezig, zodat zij de ontwikkeling van de leerlingen kunnen volgen.

Sinds oktober 2018 zijn alle leerkrachten tijdens een ééndaagse training geschoold in het werken volgens de methode “Rots en Water”. Zo kunnen de leerkrachten zorgen dat, naast de lessen van juf Karina en juf Tineke, ook binnen de klas oefeningen gedaan kunnen worden.
Door hierin met elkaar één taal te spreken, is er een doorlopende lijn te zien in de sociaal-emotionele competentieontwikkeling binnen onze school.

Voor meer informatie over “Rots en Water”-training kunt u terecht op de website: www.rotsenwater.nl.

Wij stellen het op prijs als ouders hier regelmatig met hun zoon/dochter over praten. Op die manier zijn we samen op weg om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.