Buitenschoolse Opvang (BSO)

 

De buitenschoolse opvang (voor en na school) van kinderen van onze school kan verzorgd worden door Kinderopvang ZON! (Kinderopvang ZON!). Zij hebben een vestiging in onze school, BijZON!der genaamd.
Tussen 7.30 uur en 18.30 uur is in onze school opvang mogelijk in een veilige en prettige omgeving, waarbij ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de aanmelding en inschrijving van hun kind.

Verder worden er in Wateringen ook kinderen opgevangen door Kinderopvang Blocky aan de Groentelaan 90, Kinderopvang ZON! op andere locaties in Wateringen, Partou Kinderopvang in Opvang Kyckert aan De Lange Spruit 88 en Okidoki Kinderopvang met drie locaties in Wateringen en nog andere locaties elders in het Westland.

Naast de buitenschoolse opvang voor uw kind vanaf 4 jaar is er ook in en aan de rand van Wateringen peuteropvang om de kinderen voor te bereiden op het basisonderwijs voordat uw kind 4 jaar wordt:
1. Ville Okidoki: klik hier.
2. De Toverspiegel: klik hier.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

Tijdens vrije dagen en schoolvakanties kan er opvang worden geregeld door Kinderopvang ZON! maar alleen voor
kinderen die bij hen ingeschreven staan voor VSO en/of BSO.