Buitenschoolse Opvang (BSO)

 

De buitenschoolse opvang (voor en na school) van kinderen van onze school kan verzorgd worden door Kinderopvang ZON! (Kinderopvang ZON!). Zij hebben een vestiging in onze school, BijZON!der genaamd.
Tussen 7.30 uur en 18.30 uur is in onze school opvang mogelijk in een veilige en prettige omgeving, waarbij ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de aanmelding en inschrijving van hun kind.

Verder worden er in Wateringen ook kinderen opgevangen door Kinderopvang Blocky aan de Groentelaan 90, Kinderopvang ZON! op andere locaties in Wateringen en door Partou Kinderopvang in Opvang Kyckert aan De Lange Spruit 88.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

Tijdens vrije dagen en schoolvakanties kan er opvang worden geregeld door Kinderopvang ZON! maar alleen voor
kinderen die bij hen ingeschreven staan voor VSO en/of BSO.