Ouderportaal ParnasSys

Op onze school werken wij met ParnasSys. Dit is ons leerlingenadministratiesysteem en wij gebruiken het voor het registreren van de gegevens van onze leerlingen, het bijhouden van hun ontwikkeling en het verwerken van hun resultaten. Dit programma biedt tevens de mogelijkheid om u als ouder/verzorger inzage te geven in de gegevens en de resultaten van uw kind(eren). Hiervoor is de applicatie Ouderportaal ontwikkeld.

Goede en open communicatie over ‘uw’ kind (en ‘onze’ leerling) vinden wij heel belangrijk. Het ouderportaal is niet bedoeld ter vervanging van de persoonlijke contacten. Door u te laten (mee)kijken in en reageren op het systeem van ParnasSys, blijven de gegevens up-to-date en kunnen we met elkaar de kinderen het beste begeleiden. Door met deze beveiligde omgeving te werken, voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Het Ouderportaal heeft dus meerdere functies. 

U kunt binnen het ouderportaal uw eigen gegevens bekijken en onder de foto/naam van uw kind ook informatie over hem/haar inzien.
Rond de portfolioperiodes zijn de Toetsresultaten voor een korte tijd niet zichtbaar, in verband met de vele bewerkingen.

U vindt het ouderportaal rechts bovenaan deze pagina (klik op het poppetje) of hier: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/. U kunt ook via de app inloggen op het Ouderportaal. Om in te kunnen loggen heeft u inloggegevens nodig. Die krijgt u van ons per e-mail toegestuurd, zodra uw kind op school zit. Bent u uw inloggegevens kwijt of vergeten? Stuur even een e-mail naar de school (jozefschool-wateringen@wsko.eu).