Oudervereniging en Ouderbijdrage

De oudervereniging (OV) en de ouderbijdrage
De OV van de Jozefschool heeft als doel de school zo leuk en gezellig mogelijk te maken voor alle kinderen.
Dit doen we door te helpen bij activiteiten die in en rond de school georganiseerd worden, zoals het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest, Carnaval, Koningsspelen, het afscheid van groep 8 en extra excursies. Soms bestaat onze bijdrage uit het meedenken en meedoen met schoolactiviteiten en soms uit het inkopen van eten en drinken voor die activiteiten. Daarnaast nemen we deel aan verschillende werkgroepen waarin ook leerkrachten zitten. De verkeersouder vormt de brug tussen ouders, school en derden (gemeente, politie, 3VO, wijkverenigingen e.d.) als het gaat om de verbetering van de verkeersveiligheid van de kinderen.
Kortom, we helpen het schoolteam door 'handjes' te bieden, maar ook door financiële ondersteuning. Dat betalen we natuurlijk niet zelf, maar met de ouderbijdrage. Elk jaar vragen wij alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage over te maken. De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op €27,50 per kind per jaar. Leerlingen die vanaf 1 januari op onze school beginnen, hoeven geen ouderbijdrage te betalen. Deze vrijwillige ouderbijdrage komt ten goede aan diverse extra activiteiten (zoals hierboven omschreven), waarvoor geen of heel weinig gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid. U ontvangt rond februari/maart een factuur hiervoor vanuit onze WIS Collect administratie.

Wie zijn de ouders van de oudervereniging?
De OV bestaat uit actieve ouders van leerlingen. We voelen ons betrokken bij de school en willen een bijdrage leveren aan de activiteiten op school. Het bestuur van de OV wordt gekozen voor een periode van drie jaar.

Vergaderingen, jaarvergadering, thema-avond
Wij vergaderen zo'n zes keer per jaar samen met de directie en bespreken dan onderwerpen die op dat moment of het komende jaar spelen.
Jaarlijks maakt de OV een overzicht van inkomsten en uitgaven, dat aan alle ouders bekend gemaakt wordt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze ALV wordt aan het begin van elk schooljaar gehouden. Aansluitend aan de ALV worden er informatieve workshops voor ouders gehouden.
De onderwerpen die besproken worden in de vergaderingen kunt u terug vinden in de nieuwsbrief van school.

Contact met de oudervereniging
Uw mening vinden wij heel erg belangrijk! Als u onderwerpen, vragen of ideeën voor ons heeft, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de OV. U kunt ons aanspreken op het schoolplein, gebruik maken van de ideeënbus of mailen naar jozefschool-wateringen.ov@wsko.eu.