Natuur- en techniekeducatie

Wij werken samen met Westland Natuur & Techniek Web. WNTweb is de aanjager van natuur- en techniekeducatie in het basisonderwijs en bij opvangorganisaties binnen de gemeente Westland. 

Wij maken gebruik van het techniek- en natuuraanbod van WNTweb en reserveren voor iedere groep door het jaar heen leerzame en leuke workshops en uitjes.