Parro App

Naast het Ouderportaal van Parnassys hebben we ook de Parro app. Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen downloaden op hun telefoon of tablet. Parro is ook beschikbaar op computer of laptop via talk.parro.com.

Via de app kunnen wij snel en effectief communiceren met de ouders. We gebruiken de app voor mededelingen, gesprekken of vragen. De leerkracht kan foto’s delen van een groepsactiviteit of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. U kunt als ouder de leerkracht een vraag stellen via gesprekken. U kunt uw kind ziek melden of verlof aanvragen. Er staat ook een kalender op, waar bijzondere activiteiten in vermeld staan. 

Een paar tips voor het gebruik van Parro
We vinden het belangrijk dat communicatie tussen ouders en leerkrachten vlot verloopt, maar leerkrachten zijn natuurlijk niet 24/7 bereikbaar. Buiten hun werktijden om, kunnen zij Parro uitzetten. Verwacht daarom niet altijd direct antwoord van een leerkracht.

Starten met Parro
Download de app (Parro) op uw telefoon of tablet in de App-store of Playstore. Voor een computer/laptop: ga op internet naar talk.parro.com.
Als uw kind bij ons op school begint, krijgt u een uitnodiging om u aan te kunnen melden bij de app. 

Heeft u nog vragen, kijk dan eerst even in de hulppagina van Parro / Parnassys: klik hier. Misschien vindt u hier zelf het antwoord. Komt u er niet uit, zoek dan contact met de administratie van school.