Ziekmelden

Als uw kind ziek is, wilt u dit dan melden via de Parro App. Als dit niet lukt, dan kunt u ook bellen. U kunt via dit formulier ook doorgeven wanneer uw kind naar de dokter, tandarts, fysio, ziekenhuis enz. moet.

Van alle kinderen op onze school registreren wij de uren waarop zij afwezig zijn. Mocht u de afwezigheid niet gemeld hebben, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Dit om er zeker van te zijn dat er met een kind niets is misgegaan op weg van huis naar school.

Vergeet niet eventueel ook de buitenschoolse opvang af te melden. Daar moet u zelf voor zorgen, dat doen wij als school niet. 

EHBO-brief

Wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, zullen de telefoonnummers op de EHBO-brief gebruikt worden om de ouders hierover in te lichten.

Zorgt u er a.u.b. altijd voor dat de EHBO-brief op school actueel is. U kunt hieronder een lege EHBO-brief downloaden en aanvullen met nieuwe gegevens. Vervolgens levert u deze op school in.
Geeft u een adres-, e-mail of telefoonnummerwijziging ook altijd nog apart door aan de administratie (e-mail:
jozefschool-wateringen@wsko.eu).

Wij delen aan het begin van ieder schooljaar een lege EHBO-brief aan ieder kind uit en vragen u deze in te vullen. Op deze manier hebben wij zoveel mogelijk de laatste gegevens van uw kind. U kunt het formulier ook opslaan op uw computer en ieder jaar aanpassen waar nodig.