Cultuureducatie

Cultuureducatie speelt een belangrijke rol in ons onderwijs, omdat het een grote bijdrage levert aan de persoonlijke- en creatieve ontwikkeling van het kind.
Wij werken samen met Westland Cultuurweb om de kwaliteit van cultuureducatie te waarborgen.
De samenwerking met verschillende culturele instellingen (theaters, musea, muziekverenigingen e.d.) staat dan ook centraal.

Ieder schooljaar bezoeken wij een theatervoorstelling, museum of hebben wij een andere culturele excursie.
Naast het kijken naar kunst, vinden wij het belangrijk dat een kind zelf actief bezig kan zijn met kunst.
Dit doen wij met een samengesteld programma als doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8.
Hierdoor maken kinderen kennis met diverse vormen van kunst en cultuur tijdens de gehele schooltijd.

Daarnaast organiseren wij In samenwerking met Westland Cultuurweb een naschools aanbod. Een professioneel kunstenaar biedt de mogelijkheid voor kinderen om zich op school te verdiepen in een kunstvak in hun vrije tijd.

Ook is er binnen de school een vakleerkracht voor muziek aanwezig. Deze vakleerkracht zorgt samen met het team voor structureel muziekonderwijs om zo bij te dragen aan de muzikale ontwikkeling van kinderen. Tevens begeleidt deze vakspecialist de leerkrachten bij het verbreden van hun eigen muzikale ontwikkeling.

De schooltijd wordt in groep 8 afgesloten met een eindmusical, waaraan alle kinderen uit groep 8 meedoen. Ze oefenen vanaf eind april iedere week samen om aan het einde van het schooljaar een mooie uitvoering neer te zetten waarbij ouders, opa's en oma's mogen komen kijken. Onder schooltijd krijgen ook de broertjes en zusjes de gelegenheid om te komen kijken.
Er worden veel hand- en spandiensten verricht door vrijwilligers die helpen bij de musical. Hier zijn wij erg blij mee. Ook maken wij gebruik van kleding van Feestkleding365.